จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานโทรคมนาคมไลบีเรีย (LTA)

จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานโทรคมนาคมไลบีเรีย (LTA)

ภาวะผู้นำของสหภาพสื่อมวลชนแห่งไลบีเรีย (PUL) ซึ่งเป็นตัวแทนของนักข่าวและสถาบันสื่อในไลบีเรียขอให้มีการประชุมกับคณะกรรมการเต็มคณะของสำนักงานโทรคมนาคมแห่งไลบีเรีย (LTA) และหัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดทางเทคนิคของคุณ เรากำลังพูดถึงจุดยืนของเราในวันที่ 26 ธันวาคม 2019 ซึ่ง PUL ได้เรียกร้องให้หน่วยงานโทรคมนาคมแห่งไลบีเรียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกอากาศทั้งหมดจัดเซสชั่นการตรวจสอบความถูกต้องของร่างนโยบายวิทยุ FM ของ LTA ซึ่งหน่วยงานนี้ประกาศอย่างกะทันหันมีผลบังคับใช้ 

ในขณะนั้น สหภาพสื่อมวลชนแห่งไลบีเรีย

ระบุว่าการประกาศต่อสาธารณะ

ของคุณมีเจตนาต่อต้านผู้แพร่ภาพกระจายเสียงไลบีเรียที่ระบุว่าไม่มีความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลภาค (LTA) ได้สร้างคลื่นวิทยุที่ยุ่งเหยิงในมอนต์เซอร์ราโดโดยการให้ใบอนุญาตอย่างไม่สามารถควบคุมได้

Press Union of Liberia และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น Association of Liberian Community Radios (ALICOR), Nimba Community Radio Association (NICORA) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก Internews/USAID ได้ช่วยตรวจสอบและกำหนดแรงโน้มถ่วงและการขยายสาขาของการกำหนดความถี่แบบกว้างๆ ที่ทำโดย LTA ด้วยความหวังว่าจะมีทางออก  

อินเทอร์นิวส์-ไลบีเรียรวบรวมข้อมูลจากทุกฟอรัมแล้ว แต่น่าเสียดายที่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดถูกละเลยและระบอบการออกใบอนุญาตที่ไม่สมจริงซึ่งไม่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจที่นำเสนอ  

มาดามประธานและสมาชิกของคณะกรรมการ LTA การตรวจสอบร่างนโยบายความถี่ FM ของ LTA จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถี่แต่ละรายการตามประกาศหมดอายุของเดือนธันวาคม 2019 ซึ่งสามารถสอดคล้องกับข้อกำหนดของค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับ ทางการเงินของหน่วยงานสื่อในกรณีนี้สถานีวิทยุ

โดยคำเชิญนี้ สหภาพสื่อมวลชนแห่ง

ไลบีเรียจะดึงคุณออกจากภัยคุกคาม LTA เริ่มต้นที่จะยุติความถี่ FM ที่มีการใช้งานอยู่แล้วโดยไม่ต้องตรวจสอบร่างนโยบายข้อบังคับ FM พร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนนี้ก่อน 

เราเน้นว่าหากหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งไลบีเรียยังคงแสดงความเป็นศัตรูต่อภาคการออกอากาศ นโยบายจะล้มเหลวและวิทยุจะยังคงออกอากาศโดยที่รัฐบาลไม่รู้เงิน 

นโยบายสาธารณะนี้ต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจของสื่อในไลบีเรีย และการดำเนินการจะต้องมุ่งไปที่การรักษาอุตสาหกรรมการออกอากาศให้คงอยู่ จากนั้นมีส่วนทำให้เครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศล่มสลาย 

นอกจากนี้ สหภาพสื่อมวลชนแห่งไลบีเรียกำลังหาคำอธิบายเกี่ยวกับการเปิดสถานีวิทยุใหม่ใน

มอนโรเวียซึ่งเป็นเจ้าของโดยสจ๊วตส์แห่งกลุ่มแนวร่วมรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย (CDC) และนักธุรกิจ (Bana FM, Atlantic Broadcast Corporation (ABC), Strong FM, และ Spoon FM/TV) ขณะที่แอปพลิเคชั่น Punch FM หยุดทำงาน 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา สหภาพสื่อมวลชนแห่งไลบีเรียได้เรียกร้องให้มีการระมัดระวังในส่วนของหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งไลบีเรีย เมื่อเรากลับมาที่โต๊ะอาหาร 

อีกครั้งที่ Press Union of Liberia พร้อมสำหรับการประชุมที่จะจัดการประชุมเพื่อรับรองความถูกต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใหญ่ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการอนุมัติร่างข้อบังคับ LTA FM ซึ่งเหมาะสมกับสภาพทั่วไปที่ภาคการออกอากาศต้องเผชิญในฐานะธุรกิจ

สรุปที่เป็นประโยชน์:1. ข้อกำหนดสำหรับการขอใบอนุญาตสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาวไลบีเรียและโปร่งใส (เช่น LTA ต้องบอกต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่าทำไมจึงให้ใบอนุญาตวิทยุอิสระแก่ผู้ต้องการออกอากาศรายหนึ่งมากกว่าอีกรายหนึ่งโดยมีเหตุผลประกอบซึ่งมาจากประโยชน์สาธารณะ)

2. ต้องมีการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเพื่อให้สถานีวิทยุมีเวลาให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป ค่าปรับจะไม่ถูกกำหนดย้อนหลังโดยรู้ว่า LTA เองละเลยต่อความสับสนของความถี่การออกอากาศในปัจจุบันในไลบีเรีย (กล่าวคือไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงคนเดียวที่ต้องตำหนิสำหรับการกระทำผิดในการชำระค่าใบอนุญาตสำหรับอดีตในทันที ฯลฯ)

3. ขั้นตอนการสมัครใบอนุญาตออกอากาศต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

4. ใบอนุญาตมีอยู่ในแผนของคลื่นความถี่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการคิดหาผลกำไรตามสถานะของเศรษฐกิจท้องถิ่น (เช่น มีใบอนุญาต 10 ใบในมอนต์เซอร์ราโด 8 ใบในบง 3 ใบในแกรนด์บาสซา ฯลฯ) . แผนจะรวมถึงการกำหนดความถี่ (เช่น Monrovia FM 88.7; FM 101.5; FM97.9 เป็นต้น) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะไม่ออกอากาศในความถี่เดียวกันกับคู่แข่ง

credit : robinfinckfans.com saludfamiliarforever.com samacharcafe.com samsundahaliyikama.net shackerblog.com