บาคาร่าเว็บตรงเคาะแล้ว ราคาประกันรายได้ข้าวโพดที่ 8.50 บาท

บาคาร่าเว็บตรงเคาะแล้ว ราคาประกันรายได้ข้าวโพดที่ 8.50 บาท

ประกันรายได้ – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน 4 ธันวาคม 2562บาคาร่าเว็บตรง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุม กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ) ว่า เรื่องการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ

โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดด้วยจากประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาทครอบครัวละไม่เกิน 30 ไร่ 

ที่ความชื้นไม่เกิน 14.5%ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ตั้งเป้าว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 ธันวาคมนี้โดยการจ่ายเงินส่วนต่างตั้งเป้าว่าจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 20 ธันวาคม และจะจ่ายทยอยไปทุกเดือนแล้วก็หนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างไม่เกิน 30 ไร่ นอกจากนั้นยังมีมาตรการคู่ขนานไปด้วยคือให้สถาบันเกษตรกรสามารถกู้เงินเพื่อเก็บรวบรวมข้าวโพดอาจจะเป็นช่วงที่ข้าวโพดออกมากเป็นต้น เพื่อไม่ทำให้ราคาตกลงไป โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นวงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท รวมทั้งผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์ในการกู้เงินเพื่อเก็บข้าวโพดไว้ในสต๊อก หนึ่งช่วงที่ข้าวโพดออกเยอะที่ต้องเก็บ 2 ถึง 4 เดือนก็จะช่วยดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3 เช่นเดียวกัน คือ มาตรการคู่ขนานหรือมาตรการเสริม

ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาเรื่องการลักลอบนำเข้าข้าวโพดเพราะว่าพบว่ามีตัวเลขที่น่าจะมีการลักลอบนำเข้าในปริมาณที่ไม่น้อยไปกว่าการนำเข้าโดยถูกกฎหมาย ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะไปศึกษาว่าควรจะบริหารจัดการจัดการกับการลักลอบนำเข้าอย่างไรนอกจากมาตรการปกติที่ทำกันอยู่และประการที่สองก็คือสำหรับของกลางที่ยึดได้จากการกระทำความผิดในการลักลอบนำเข้านั้นจะไปบริหารจัดการอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้เมื่อจับได้ก็จะส่งกรมวิชาการเกษตรตรวจถ้าพบว่าไม่มีคุณภาพหรือมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคก็จะนำไปทำลายแต่ถ้าถูกต้องก็จะนำมาประมูล ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้วหรือไม่เพราะในที่สุดก็เท่ากับเป็นการมาเพิ่มปริมาณข้าวโพดในประเทศและทำให้ข้าวโพดในประเทศราคาตกอยู่ดี จึงให้ไปศึกษาหาวิธีว่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีไหนอย่างไรแล้ว

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบ 13 ส.ส. มีที่ดิน ภ.ท.บ 5/ส.ป.ก.ต้องห้าม

follow us in feedly

ศรีสุวรรณ จรรยา รายงาน วันนี้ เวลา 13.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 13 คน จาก 5 พรรคการเมือง ซึ่งปรากฎตามแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อ ป.ป.ช.ว่าได้ครอบครองที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 และหรือ ส.ป.ก.4-01 กันเป็นจำนวนมาก โดยที่น่าจะขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สส.ทั้ง 13 ราย ประกอบด้วย 1)นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี สส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 10 ไร่ 20 ตรว. 2)นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคอนาคตใหม่ มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 22 ไร่ 47 ตรว. 3)พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สส.กำแพงเพชร พรรค พปชร.มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 งาน 88 ตรว. 4)น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สส.เพชรบูรณ์ พรรค พปชร.มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 50 ไร่ 5)นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สส.อุบลราชธานี พรรค ปชป.มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 3 ตรว. 6)นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร พรรค รปช.มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 17 ไร่ 37 ตรว. 7)นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 4 แปลงเนื้อที่รวม 70 ไร่ 8)นายมานพ ศรีผึ้ง สส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 27 ไร่ 40 ตรว. 9)นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย มีที่ดินทั้ง ภ.ท.บ.5 และ ส.ป.ก.4-01 จำนวนรวม 2 แปลง เนื้อที่รวม 13 ไร่ 47 ตรว. 10)นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ข จำนวน 2 แปลงเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 5 ตรว. 11)นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 30 ไร่ 12)นายสุชาติ ภิญโญ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 295 ไร่ 3 งาน 33 ตรว. และ13)นายสงวน พงษ์มณี สส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 81 ตรว.

สส.แต่ละรายไม่ได้มีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลัก การมีที่ดิน ภ.ท.บ.5 และหรือ ส.ป.ก.4-01 ซึ่งเป็นที่ดินของทางราชการที่มีไว้แจกให้เฉพาะคนยากจน ไร้ที่ทำกินเท่านั้น จึงขัดต่อ พรบ.ส.ป.ก.2518 ประกอบ พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 และมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555 ได้กำหนดอัตรารายได้ของผู้ยากจนไว้ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปีเท่านั้น ซึ่งการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินดังกล่าว อาจผิด ม.54 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ม.14 พรบ.ป่าไม้ 2484 และ ม.9 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ ม.97 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษทางอาญาค่อนข้างสูงด้วย

ดังนั้น ส.ส.ทั้ง 13 คนซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติ ย่อมรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น แต่กลับไม่ยอมสละที่ดินดังกล่าวคืนให้รัฐเพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเท่ากับว่าอาจมีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนกฎหมายอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรงในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 และยังเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 17 และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปในข้อ 21 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 บัญญัติอีกด้วย สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำเนินการเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ทั้ง 13 คนตามกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุดบาคาร่าเว็บตรง